thầu xây dựng hoàn thiện

Thầu xây dựng nhà hoàn thiện

Xây dựng hoàn thiện có các hình thức như giao khoán trọn gói, giao khoán xây dựng (khách hàng tự mua vật tư) và giao khoán từng phần. Thông thường khách hàng giao thầu xây dựng trọn gói hoặc giao khoán xây dựng là chủ yếu. Nếu quý khách có nhu cầu sơn sửa nhà,…